ประวัติสมาคม

2556

จุดเริ่มต้นของสมาคมกาแฟพิเศษไทย

จุดเริ่มต้นของสมาคมกาแฟพิเศษไทยเกิดขึ้นเมื่อปี 2556 เมื่อกลุ่มผู้มีประสบการณ์ทางด้านกาแฟร่วมมือกันก่อตั้งกลุ่ม Good Quality Coffee กาแฟคุณภาพดี ได้จัดการประกวดคุณภาพกาแฟและ ทำการมอบรางวัลกาแฟคุณภาพดีให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เพื่อสร้างความเข้าใจในคุณภาพของกาแฟที่ดีและให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของเมล็ดกาแฟไทย

2557

ผู้ประกอบการณ์กาแฟในหลากหลายแขนงเข้ามาร่วมกลุ่มมากขึ้น

ในปี 2557 มีผู้ประกอบการณ์กาแฟในหลากหลายแขนงเข้ามาร่วมกลุ่มมากขึ้น ได้แก่ ผู้ปลูกกาแฟ โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟ บาริสต้า รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านกาแฟโดยเฉพาะ จากนั้นกลุ่ม Good Quality Coffee ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Thailand Quality Coffee หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า TQC นอกจากการให้รางวัลแก่ไร่กาแฟคุณภาพอย่างที่เคย กลุ่ม TQC ได้เพิ่มจัดการประกวด 10 สุดยอดกาแฟไทยแห่งปีขึ้น เพื่อจัดลำดับคุณภาพของกาแฟจากไร่ต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ว่าคุณภาพและรสชาติเทียบเท่าได้กับจากแฟจากต่างประเทศหรือไม่อย่างไร กลุ่ม TQC ได้ทำงานในการพัฒนาคุณภาพกาแฟอย่างกว้างขวางมากขึ้น จากไร่กาแฟต้นน้ำ ถึงผู้ดื่มกาแฟปลายน้ำ ผลลัพธ์ที่ได้คือกาแฟไทยมีคุณภาพดีขึ้นเป็นกาแฟพิเศษ

Present

กลุ่ม TQC ตัดสินใจประกาศตนเองอย่างเป็นทางการ

กลุ่ม TQC ตัดสินใจประกาศตนเองอย่างเป็นทางการมากขึ้น โดยจดทะเบียนเป็น สมาคมกาแฟพิเศษไทย ในปี 2558 ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนากาแฟพิเศษไทยให้ดียิ่งขึ้นและเชื่อมโยงกับตลาดกาแฟโลกได้อย่างภาคภูมิ

SCROLL TO TOP