ประเภทสมาชิกของสมาคมการค้ากาแฟพิเศษไทย

ประเภทสมาชิกของสมาคมการค้ากาแฟพิเศษไทยผู้สมัครสมาชิกสมาคมโดยทั่วไป จะถูกจัดให้เป็นสมาชิกวิสามัญในวันที่สมัคร การเปลี่ยนแปลงสถานะหรือประเภทสมาชิกวิสามัญเป็นสมาชิกสามัญ จต้องยื่นคำร้องโดยต้องได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบการสรรหาสมาชิก ซึ่งถูกบรรจุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วในคู่มือของการจัดตั้งสมาคม โดยต้องดำรงอยู่ในสภาพสมาชิกวิสามัญอย่างน้อย 1 ปี

สมาชิกสามัญ

สมาชิกวสามัญจะต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งเป็นบริษัท เนื่องจากสมาคมเป็นสมาคมการค้า ดังนั้นผู้ที่เป็นสมาชิกสามัญ จำเป็นต้องมีการทำการค้าจริงๆ และสมาชิกสามัญเท่านั้น ที่สามารถได้รับการพิจารณาคัดเลือก สมัครเข้ามารับตำแหน่งกรรมการสมาคม เพื่อคิดและดำเนินกิจกรรมของสมาคมต่อไป และยังมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการตำแหน่งต่างๆ

สมาชิกวิสามัญ

สมาชิกวิสามัญ คือบุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบกิจการกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมได้ทุกอย่าง แต่จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสมาคม และไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ

* ต้องใส่ข้อมูล

กรอกข้อมูลส่วนตัว

* คำนำหน้าชื่อ
* ชื่อ (ไทย)
* ชื่อ (อังกฤษ)
* เลขบัตรปชช.
* ที่อยู่
* จังหวัด * รหัสไปรษณีย์
บริษัท
อีเมลบริษัท เวบไซท์บริษัท
* อีเมลส่วนตัว * เบอร์โทรติดต่อ
หมายเหตุเพิ่มเติม
* ขนาดเสื้อ S ตัว   M ตัว   L ตัว   XL ตัว   XXL ตัว  
* หมายเหตุ สมาชิกได้รับเสื้อฟรี 1 ตัว และสามารถสั่งเพิ่มได้ในราคาตัวละ 250 บาท
เลือกได้มากกว่า 1 ประเภท

เลือกประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร

* ค่าสมาชิกแรกเข้า 300 บาท ค่าบำรุงรายปีจำแนกตามประเภทของสมาชิกดังต่อไปนี้
 • ประเภทที่ 1 ผู้สนใจเป็นสมาชิกสมาคมประเภททั่วไป

  ผู้สนใจเป็นสมาชิกสมาคมประเภททั่วไป
 • ประเภทที่ 2 พนักงานในร้านกาแฟ มิใช่เจ้าของร้านกาแฟ

  พนักงานชงกาแฟ พนักงานในร้านกาแฟรายย่อย หรือพนักงานในเชนกาแฟ มิใช่เจ้าของร้านกาแฟ
 • ประเภทที่ 3 ผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับกาแฟ

  ผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับกาแฟ เช่น เมล็ด กาแฟดิบ เมล็ดกาแฟคั่ว เครื่องดื่มที่ผลิตจากกาแฟ ผู้ให้คำปรึกษาเปิดร้านกาแฟ ให้คำปรึกษาเรื่องการชง การสอนชง ร้านกาแฟไม่ว่าจะเป็นร้านเล็ก ร้านใหญ่ เป็นเชนกาแฟ หรือบูธกาแฟ ผลิตขนมเบเกอร์รี่ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟทางออนไลน์ หรือขายตรง หรือมีร้านขายกาแฟ หรือเป็นเจ้าของ เว็บไซต์เกี่ยวกับกาแฟ
 • ค่าธรรมเนียมสาขาละ 500 บาท จำนวน สาขา
 • ประเภทที่ 4 โรงคั่วกาแฟโดยรับจ้างคั่วและโรงคั่วที่รับจ้างพร้อมจำหน่ายกาแฟคั่ว

  โรงคั่วกาแฟโดยรับจ้างคั่วและโรงคั่วที่รับจ้างพร้อมจำหน่ายกาแฟคั่ว
 • ประเภทที่ 5 ผู้ปลูกและผลิตกาแฟ

  ผู้ปลูกและผลิตกาแฟทั้งปลูกเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกขายต่างประเทศ
 • ประเภทที่ 6 ผู้ประกอบการซื้อขายกาแฟ

  ผู้ประกอบการซื้อขายกาแฟทั้งกาแฟในประเทศและกาแฟนำเข้า
 • ประเภทที่ 7 ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกาแฟ

  ผู้จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องชงสำหรับร้านกาแฟ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกาแฟและอุตสาหกรรมกาแฟ
 • ประเภทที่ 8 ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกาแฟ

  ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกาแฟ สอนอบรมเกี่ยวข้องกับกาแฟ
 • ประเภทที่ 9 องค์กรอิสระต่างๆที่จัดตั้งโดยไม่หวังผลกำไร, สื่อต่างๆ

  องค์กรอิสระต่างๆที่จัดตั้งโดยไม่หวังผลกำไร, สื่อต่างๆ
 • ประเภทที่ 10 เป็นเจ้าของร้าน/กิจการ ซึ่งกาแฟมิใช่เป็นสินค้าหลัก

  เป็นเจ้าของร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงละคร ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน สถานศึกษาเอกชน ซึ่งกาแฟมิใช่เป็นสินค้าหลัก
 • ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป

  asdfasdfasdf
 • 5000 บาท
 • ประเภทที่ 2 พนักงานในร้านกาแฟรายย่อย แต่มิใช่เจ้าของร้าน

  พนักงานชงกาแฟหรือพนักงานในร้านรับผิดชอบส่วนอื่น ๆเช่น บัญชี การตลาด เป็นต้น
 • 5000 บาท
 • ประเภทที่ 3 ผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับกาแฟ

  เช่น เมล็ดกาแฟดิบ เมล็ดกาแฟคั่ว เครื่องดื่มที่ผลิตจากกาแฟ ผู้ให้คำปรึกษาเปิดร้านกาแฟ ให้คำปรึกษาเรื่องการชง การสอนชงกาแฟ ร้านกาแฟ ผลิตขนมเบเกอร์รี่ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับกาแฟทางออนไลน์ หรือขายตรง หรือมีร้านขายกาแฟ หรือเป็นเจ้าของเว็บไซด์เกี่ยวกับกาแฟ
 • 5000 บาท
 • 5000 บาท

SCROLL TO TOP