วันที่ :
เวลา :
สถานที่ :

สมาคมกาแฟพิเศษไทยร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่
จัดกิจกรรมเสวนาเกษตรกร  ในตอนที่ชื่อว่า "หยั่งราก"
ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบุญวาทย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ท่านจะได้พบวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน  มาร่วมพูดคุยวิเคราะห์ด้านการพัฒนาดิน 
การใช้ปุ๋ย และการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้ขายได้ราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาด

กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ      รับผู้ร่วมงานจำนวนจำกัด 

ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสำรองที่นั่งผ่านลิงค์ https://goo.gl/forms/niI939R9fpUy56V02
หรือ โทร 099-198-8887 คุณจิ๊บ /คุณกวาง ติดต่อสำรองที่นั่งเสวนาค่ะ


SCROLL TO TOP